FUNDUSZE EUROPEJSKIE – DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ GOSPODARKI

„POLMIL” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowo – akcyjna otrzymała dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka na realizację projektu w ramach Działania 8.2

Tytuł realizowanego projektu:

„Wdrożenie innowacyjnego systemu B2B automatyzującego realizację procesów biznesowych Polmil z Partnerami”

Okres realizacji:

01.08.2014 – 30.11.2015