Skontaktuj się z nami!

Skontaktuj się z nami!

Polmil Sp. z o.o.
ul. Przemysłowa 8b
85-758 Bydgoszcz
REGON: 341477838
NIP: 5542922201
polmil@polmil.pl

Zarejestrowany w Sądzie Rejonowym Bydgoszcz XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Nr KRS 0000981093

Adres e-mail

Imię

Nazwisko

Wiadomość

Przedstawiciele handlowi

Ewa Milecka

woj. kuj-pom / wielkopolskie
mob.: 693 790 003
ewamilecka@polmil.pl

Bożena Zdrojewska

woj. pomorskie
mob.: 661 114 001
bzdrojewska@polmil.pl

Bartosz Rulski

przedstawiciel handlowy ds. dezynfekcji
mob.: 691 780 688
brulski@polmil.pl

Sekretariat i kadry

Dorota Wiza

Spec. ds. Administracyjnych
i Kadrowych
tel.: 52 348 68 30
polmil@polmil.pl

Dział handlowy

Joanna Grunert –Witucka

Spec. ds. Handlowych
tel.: 52 348 68 21
mob.: 607 928 816
jwitucka@polmil.pl

Marta Lis

Spec. ds. Handlowych
tel.: 52 506 58 27
mob.: 605 057 167
mlis@polmil.pl

Monika Bednarek

Spec. ds. handlowych
tel.: 52 506 58 31
mob.: 605 053 727
mbednarek@polmil.pl

Aneta Kitowska

Spec. ds. Handlowych
tel.: 52 348 68 28
mob.: 605 053 819
akitowska@polmil.pl

Dział zamówień publicznych i realizacji umów przetargowych

Martyna Milecka – Lisewska

Kierownik DZP i DRU
tel.: 52 348 68 27
mob.: 605 107 205
mmilecka@polmil.pl

Marta Wysocka-Kotyńska

Z-ca kierownika DZP i DRU
tel.: 52 348 68 25
mob.: 693 331 391
mwysocka@polmil.pl

Anna Borakiewicz

młodszy spec. ds. Zam. Publicznych
tel.: 52 348 68 26
mob.: 693 332 070
aborakiewicz@polmil.pl

Monika Teske

Spec. ds. Realizacji Umów
tel.: 52 348 68 35
mob.: 693 332 192
mteske@polmil.pl

Bożena Czerwińska

Spec. ds. Realizacji Umów
tel.: 52 348 68 26
mob.: 693 332 192
bczerwinska@polmil.pl

Patrycja Mielczarek

Product Manager ds. dezynfekcji
Pełnomocnik ds. ISO
mob.: 693 339 839
pmielczarek@polmil.pl

Dział zakupów krajowych

Kamila Kuźnicka

Spec. ds. zakupów krajowych
tel.: 52 348 68 22
mob.: 605 900 009
kkuznicka@polmil.pl

Magazyn, import, dział IT

Aleksandra Staniszewska

Kierownik Magazynu
tel.: 52 348 68 23
mob.: 607 179 016
astaniszewska@polmil.pl
magazyn@polmil.pl

Magdalena Junczewska

Spec. ds. Importu
tel.: 52 506 58 32
mob.: 695 800 628
import@polmil.pl

Rafał Fordon

Spec. ds. IT
tel.: 52 348 67 66 w.33
mob.: 667 005 900
rfordon@polmil.pl

Dział księgowości

Dagmara Kowalska

Młodsza księgowa/spec. ds. windykacji
tel.: 52 348 68 32
mob.: 661 511 217
dkowalska@polmil.pl

Marlena Tobolewska

Starsza Księgowa
tel.: 607 774 089
mtobolewska@polmil.pl
ksiegowosc@polmil.pl